MASE- Public

MASE Public onderscheidt zich door bij de search & selectie binnen de publieke sector zoals de zorg, theaters en onderwijs door voorafgaand aan elke procedure de context, het team en de opgave te vertalen naar het juiste zoekprofiel. Vooral in de huidige sterk veranderende context waarin organisaties binnen de publieke sector moeten functioneren, streven wij ernaar kandidaten te vinden die waarde toevoegen aan de organisatie in de zin van competenties als leiderschap en visie maar ook op het gebied van vernieuwing en digitalisering. We gaan daarbij niet uit van de "usual suspects" maar durven buiten verwachte kaders te denken en te acteren. Ook voor leden van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. Onze grote netwerk, kennis van van diverse branches en het actief benaderen van potentiele kandidaten is daarbij voor onze opdrachtgevers van grote toegevoegde waarde.

Onze dienstverlening is afgestemd op de behoeften, wensen en soms ook de financiele reikwijdte van onze opdrachtgevers. Daarom is onze dienstverlening modulair opgebouwd. We voeren onze procedures uit in nauwe samenwerking met en als aanvulling op onze opdrachtgevers. 

Stuur ons een bericht