Privacyverklaring

of je ook bijzonder en/of gevoelige informatie bewaart (denk aan godsdienst e.d.);
waarom je de gegevens bewaart;
hoelang je de gegevens bewaart;
of je de gegevens aan derden verstrekt
of je cookies gebruikt;
enz.