MASE

MASE ondersteunt in de private en in de publieke markt en onderscheidt zich door haar heldere en professionele procedures. Wij richten ons met name op directie, toezichthoudende, management en commerciële posities. Posities waarbij (persoonlijk) leiderschap een belangrijke rol spelen. Onze drijfveer is te zorgen dat er een optimale aansluiting is tussen de uiteindelijk kandidaat en de opdrachtgever. Ons hele proces en onze aanpak is hierop ingericht. 

MASE onderscheidt zich door bij de search & selectie voorafgaand aan elke procedure de context, het team en de opgave te vertalen naar het juiste zoekprofiel. Vooral in de huidige sterk veranderende context waarin organisaties binnen zowel de publieke- als private sector moeten functioneren, streven wij ernaar kandidaten te vinden die waarde toevoegen aan de organisatie in de zin van competenties als leiderschap en visie maar ook op het gebied van vernieuwing en digitalisering. We gaan daarbij niet uit van de "usual suspects" maar durven buiten verwachte kaders te denken en te acteren. Ook voor leden van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.

Onze grote netwerk, kennis van van diverse branches en het actief benaderen van potentiele kandidaten is daarbij voor onze opdrachtgevers van grote toegevoegde waarde.

Voor onze internationale projecten werken wij samen met onze wereldwijde partners. Of het nu om de werving gaat in Duitsland of China, wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij hun wervingsvraagstukken.

Onze dienstverlening is afgestemd op de behoeften, wensen en soms ook de  financiële reikwijdte van onze opdrachtgevers. Daarom is onze dienstverlening modulair opgebouwd. We voeren onze procedures uit in nauwe samenwerking met en als aanvulling op onze opdrachtgevers.