Vacatures reeds ingevuld
wijeindhoven-RGB-1614595038.jpg

Manager Uitvoering bij WIJeindhoven

Over WIJeindhoven

WIJeindhoven is de manier waarop we in Eindhoven met elkaar willen omgaan. Mensen kunnen heel veel zelf en willen controle houden over hun eigen leven. Ook als ze (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.  

Stichting WIJeindhoven is een onafhankelijke organisatie die vanuit eerste lijn uitvoering geeft aan de wetten WMO, Werk en Inkomen, Jeugd en Armoede en schulden maar ook ondersteunt op het gebied van, huishouding, klussen, vervoer en wonen en ontmoeten. Bij WIJeindhoven staan de inwoners van Eindhoven voorop; zij moet er zijn voor en zal mede worden vormgegeven door de inwoners zelf. De generalisten staan dan ook centraal binnen WIJeindhoven en vormen de kern van de organisatie. Zij zijn immers diegenen die het dichtst bij de inwoners staan. 

WIJeindhoven als organisatie kenmerkt zich door haar bevlogenheid en servicegerichtheid richting de inwoners van Eindhoven. Deze kenmerken zijn terug te vinden bij alle medewerkers en lopen als rode draad door de organisatie. Er wordt veel waarde gehecht aan eigenaarschap en het aanspreken op gedrag om zo het optimale bij elkaar naar boven te halen. Als belangrijkste drijfveer staat zorg voor de inwoners centraal.   

Op dit moment zijn er binnen de organisatie circa 450 medewerkers actief.

Over de functie

De afdeling Uitvoering is met haar generalisten, verbinders en teamleiders de grootste afdeling binnen WIJeindhoven. De generalisten zijn in contact met de inwoners van Eindhoven als het gaat om ondersteuning op het gebied jeugd, onderwijs, Wmo, armoede, schulden, huisvesting en participatie. De verbinders versterken netwerken in de buurt. Generalisten en verbinders werken samen in teams. Deze acht teams worden elk aangestuurd door een teamleider.

Als manager Uitvoering ben je een betrokken, verbindend en gedreven manager. Je stelt jouw afdeling in staat de WIJvisie uit te dragen, waarbij met name ingezet wordt op het talent van de inwoner, hun zelfredzaamheid en het versterken van netwerken in de buurt. Als manager draag je zorg voor het vertalen van beleid naar transparante werkwijzen die aansluiten bij de leefwereld van de inwoner. Je bouwt aan de relatie en verstevigt het vertrouwen binnen je team, WIJeindhoven, de Gemeente Eindhoven en partners.

 Organisatorische positie

De manager rapporteert aan de Bestuurder van WIJeindhoven. De manager Uitvoering maakt deel uit van het managementteam en is leidinggevende van circa 8 teamleiders direct en circa 350 generalisten en verbinders indirect.

 

Taken en verantwoordelijkheden

Je geeft leiding aan de medewerkers binnen de afdeling Uitvoering en draagt bij aan het goed functioneren van het MT. Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie en de langetermijnvisie van WIJeindhoven en specifiek jouw afdeling.
Je geeft richting en sturing aan je team, daarbij durf je te vertrouwen op de zelfstandigheid van je medewerkers en collega’s. Je brengt structuur aan en schept heldere kaders. Je zorgt ervoor dat de visie van WIJeindhoven ook in de praktijk zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd.
Je hebt een helder toekomstbeeld over de rol van Uitvoering binnen WIJeindhoven en het sociale domein van Eindhoven. Je weet deze te vertalen naar je medewerkers, het MT en de rest van de organisatie.
Je werkt nauw samen met team expertise om de uitvoering van wetgeving, beleid en producten zo optimaal mogelijk te laten zijn.
Je bewaakt de opvolging van besluiten die door MT en bestuurder zijn genomen en betrekking hebben op het primaire proces in de organisatie. Dat doe je in nauwe samenwerking met de manager expertise. 
Je bouwt aan een goede relatie met de Gemeente Eindhoven, houdt een vinger aan de pols ten aanzien van de uitvoering, intervenieert daar waar nodig
Je draagt bij aan de transformatie-opdracht van het sociaal domein binnen de gemeente Eindhoven. Deze opdracht betekent voor WIJeindhoven de organisatie te ontwikkelen naar een organisatie die systeem/netwerkgericht is, multidisciplinair en gericht op duurzame doorbraken vanuit de leefwereld van de inwoner. Jij draagt hier bijvoorbeeld aan bij door de competenties van medewerkers maar ook de werkwijzen/ processen in wijkteams verder te ontwikkelen.
Je formuleert heldere doelstellingen en stuurt hier actief op. Je definieert projecten en zorgt voor structuur en een planmatige aanpak. Uitgangspunt is “afspraak is afspraak”.
Je komt gevraagd en ongevraagd met verbetervoorstellen op bijvoorbeeld het gebied van processen en organisatie en brengt deze tot uitvoering.
Je stelt het concept-jaarplan en -begroting voor Uitvoering op conform strategie en doelenkader van WIJeindhoven en evalueert de financiële resultaten op periodieke basis en stelt je plannen indien nodig bij.
Je legt verantwoording over jouw handelen af aan de bestuurder, waarbij evaluatie van de KPI's voor jouw team, een integraal onderdeel vormen.
 

Profiel van de functie

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
Je bent planmatig en bewaakt strak de voortgang van projecten en de afspraken die zijn gemaakt.
Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek en de verhoudingen daarbinnen.
Je bent empathisch, je hebt oog voor anderen.
Je bent transparant, je communiceert open en helder.
Je weet anderen te inspireren en te enthousiasmeren.
Je durft anderen uit te dagen om het beste uit henzelf te halen om de organisatie op een hoger niveau te tillen.
Je weet anderen vertrouwen te geven. Je geeft zoveel mogelijk verantwoordelijkheid (passend binnen hun competenties) aan je teamleiders en durft op hen te vertrouwen.
Je weet structuren en processen te versterken en op te bouwen zodat die ten goede komen aan WIJeindhoven en jouw afdeling.
Je hebt affiniteit met het sociale domein en transformaties daarbinnen.
Je hebt bij voorkeur enige kennis van de stad Eindhoven en de (potentiële) partners van WIJeindhoven.
Je hebt leidinggevende ervaring.
 

Competenties

Energie
Luisteren
Plannen en organiseren
Samenwerken
Leidinggeven
Overtuigingskracht

Voor meer informatie over WIJeindhoven kan je hun website bezoeken; www.wijeindhoven.nl. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met de heer Robert Jan Prins van MASE op het nummer 06-29534310. 

Solliciteren kan via onderstaand formulier. Je kan solliciteren tot 19 mei 2021.

Send an application

Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.
Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.
Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.
Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.
Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.

Bijlagen mogen in totaal niet groter zijn dan 10 MB.