Succesvol werven van leden RvC en RvT

17-11-20

Lid zijn van een Raad Van Toezicht of Raad Van Commissarissen is al enige tijd niet meer een vrijwilligers functie die je er tussen het vlees en de aardappelen even bij doet. De verantwoordelijkheden en het belang van een goed functionerende RvT of RvC zijn de laatste jaren als maar groter geworden. Good Governance is inmiddels het uitgangspunt van bijna elke RvT en RvC. Dit betekent dat er ook een groot belang is om kritisch te zijn op de samenstelling van deze bestuursorganen. Inhoudelijke kennis op een specifiek vakgebied, diversiteit in de samenstelling en competenties van het nieuwe lid en/of leden zijn hierbij cruciaal.

Het werven van nieuwe leden voor de RvT en/of RvC is dan ook iets om serieus en professioneel aan te pakken. Je beperken tot het uitnodigen van mensen uit het eigen netwerk, buiten het feit dat dit volgens de Governance regels ook niet mag, is niet toereikend en brengt het risico met zich mee dat uiteindelijk de Raad onvoldoende blijkt te functioneren. Het gebruik maken van een externe partij als de onze om u te ondersteunen en te adviseren bij de werving van nieuwe leden heeft een aantal belangrijke voor- en nadelen. Hier kom ik later op terug.

In onze jarenlange ervaring met het werven van nieuwe leden voor de Raad Van Commissarissen en het Stichtingsbestuur voor bijvoorbeeld de Efteling hebben wij gemerkt hoe belangrijk het is om je goed te verdiepen in de personen die je zoekt voor wat betreft expertise, competenties en achtergrond. Ook de zorg voor de juiste diversiteit was een cruciale factor. Een gedegen wervingsprocedure start dan ook met een analyse van de huidige samenstelling; de aanwezige expertises en competenties, de huidige context en de mogelijke toekomstige veranderingen daarin, de doelstellingen en strategie van de organisatie en de verwachtingen ten aanzien van het profiel van het/de nieuw te werven lid of leden. Op basis van deze analyse zal een functieprofiel worden opgesteld. Raadzaam is om deze door een aantal geledingen van de organisatie te laten toetsen en op basis van hun input zo mogelijk aan te passen.

Nadat het functieprofiel is opgesteld en goedgekeurd is de volgende stap het beschrijven van de selectie- en benoemingsprocedure. Wie neemt zitting in de selectiecommissie, welke vervolgstappen zoals bijvoorbeeld een assessment zijn er, wie voeren eventuele vervolggesprekken, welke rol speelt het eventuele Executive Search bureau, welke media wordt gekozen om de vacature in aan te kondigen etc.

Als het gaat om de selectiecommissie is het te adviseren om deze voorafgaande aan de selectiegesprekken goed te instrueren over het profiel en de eisen ten aanzien van expertise en competenties en te begeleiden gedurende het selectieproces. Eventueel ook tijdens het voeren van de gesprekken zelf door een consultant van het Executive Search bureau hierbij aanwezig te laten zijn. Dit om eventuele valkuilen die er altijd zijn gedurende interviews te voorkomen.

Het betrekken van een Executive Search bureau als het onze biedt veel voordelen.

Wij beschikken over een groot (kennis)netwerk. Dit zorgt er in ieder geval voor dat het aanbod van potentiele kandidaten groter is dan de “usual suspects”.

Daarnaast hebben wij de expertise om de RvC of RvT bij te staan in het goed laten verlopen van de procedure en te adviseren daar waar nodig. 

We verschaffen een onafhankelijke en objectieve blik bij het opstellen van het functieprofiel maar ook gedurende het hele proces van werving en selectie.

We nemen veel werk uit handen (organisatie en administratie van de procedure, opstellen profielschets, uitzetten vacature, brievenselectie, contact met kandidaten, selectiegesprekken, onderzoeken referenties, faciliteren van een assessment) wat uiteindelijk veel tijd scheelt.

Wij begeleiden de RvC en/of RvT tijdens het proces als adviseur en vraagbaak.

Wij maken een eerste selectie.

Werken met een externe partij verkleind de kans op “lekken” vanuit de organisatie.

Wij houden vinger aan de pols en evalueren regelmatig met het nieuwe lid en de RvT of RvC over het functioneren van hem of haar na benoeming. 

Nadelen van een externe partij inhuren zijn er natuurlijk potentieel ook.

U maakt zich afhankelijk van iemand anders.

U ziet niet alle brieven zelf. Hierdoor gaat mogelijk een stuk referentiekader verloren van wat er op de markt is.

U heeft het proces niet helemaal meer zelf in de hand.

Deze nadelen zijn wat ons betreft goed de ondervangen. Bij de Efteling hebben we dit gedaan door ons te focussen op de samenwerking. Wij zorgen voor een overzicht van alle kandidaten die zijn benaderd en trekken samen met u op in dit proces. Uiteindelijk beslist u en zijn wij uw adviseur.

Wilt u eens met onze gedachten wisselen over de invulling van uw RvC of RvT staan we daar zeer voor open. Stuur ons een bericht op info@mase-international.nl of bel met mij op 06-29534310. Wij maken graag met u de verdieping.

CEO-01669642927.jpg